Észrevételeink a Bv. tv.-t módosító jogszabálytervezettel kapcsolatosan

A Kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó egyéb törvények módosításának tervezetével kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság részletes észrevételeket készített a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) módosításához.

Az alábbi kérdéseket érintettük beadványunkban:

  • A Bv. tv. módosítása önmagában támogatandó, hiszen a jutalmak és fenyítések rendszerének egységesítése, garanciákhoz kötése, a fogvatartottak számára átláthatóbbá tétele, a jogorvoslati jog érdemben történő biztosítása, a rendszerszintű visszaélésszerű joggyakorlat megszüntetése egyre sürgetőbb probléma. Összességében elmondható azonban, hogy sajnálatos módon a tervezet ezekre a visszásságokra nem biztosít megoldást.
  • Elsődleges problémának tartjuk, hogy a tervezethez érdemi indokolás és hatásvizsgálat nem készült. A dokumentumok, amelyeket a társadalmi egyeztetés céljából létrehozott honlapon tett közzé az Igazságügyi Minisztérium kizárólag elnevezésükben felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, tartalmukban nem.
  • Nem világos és egyértelmű a kreditszerzés és azok elvesztésének követelményrendszere. A részletszabályok ismeretének hiánya kiüresíti a jogszabály vonatkozó részét, és ellehetetleníti az érdemi értékelést. Továbbá problematikus, hogy nem áll rendelkezésre a fogvatartottak fejlődéséhez és reintegrációjához szükséges, az eltérő képességekre és igényekre reagáló érdemi segítség. Így önmagában a teljesítőképesség értékelése azt a veszélyt rejti magában, hogy a rossz helyzetben lévők még kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek.
  • Ma Magyarországon olyan magas a fogvatartottak száma, amilyet 1990 óta nem tapasztaltunk, ráadásul annak ellenére növekszik ez a tendencia, hogy a bűncselekmények száma és lakosságszám régóta csökken. Ennek következtében ismét túlzsúfoltak a büntetés-végrehajtási intézetek, amely rendkívüli módon megnehezíti a reintegrációs munkát. Meglátásunk szerint a kreditrendszer bevezetése, valamint a jutalmazás-fegyelmezés önkényes alkalmazása továbbra sem fogja biztosítani azoknak a jogintézményeknek (reintegrációs őrizet, feltételes szabadságra bocsátás) a gyakoribb alkalmazását, amelyek célja a túlzsúfoltság csökkentése lenne.
  • A túlzsúfoltság egyik hatása, amellyel kapcsolatban sok panasz érkezik hozzánk, hogy az elítéltek lakóhelyéhez közeli elhelyezése gyakran nem valósul meg. Ez sokszor a családi élethez fűződő jog sérelmét okozza.
  • Előremutató, hogy a jogalkotó kötelező jelleggel bevezeti a családi beszélő jogintézményét. Ez megfelel a nemzetközi szabályozásnak és elősegíti a fogvatartottak és családtagjaik magán- és családi élethez fűződő jogának érvényesülését, valamint segíti a reintegrációt is.
  • Ugyanakkor elengedhetetlen megjegyeznünk, hogy az az általános gyakorlat, miszerint valamennyi fogvatartott a rezsimszabályokra és biztonsági besorolásukra való tekintet nélkül válaszfalon, “plexin” keresztül beszélhet a kapcsolattartóival a látogatófogadáson, az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint sérti a magán- és családi élethez fűződő jogot. Így ennek orvoslása továbbra is várat magára.Letölthető anyagok


Hiteles forrásból szeretnél információhoz jutni?

Ne maradj le a legfontosabb történésekről, értesülj terveinkről. Tartsuk a kapcsolatot, iratkozz fel hírlevelünkre Te is!

Hírlevél feliratkozás

Kövesd a Helsinkit

Napi aktualitásokért és extra tartalmakért kövess minket a Facebookon

Magyar Helsinki Bizottság