#Falfirka kisokos Megvan a véleményed, és látványosan ki is nyilvánítanád?

Továbbra sem üti meg a demokratikus minimumot két sarkalatos törvényünk

Civil szervezetek szerint a Kormány elégtelen és védhetetlen érvekkel válaszolt a Velencei Bizottság kritikájára az Alkotmánybíróságról és az ügyészségről szóló törvények kapcsán, a kifogások egy részére pedig egyáltalán nem reagált.

 

A Velencei Bizottság (VB) és a Kormány legújabb, ezúttal az Alkotmánybíróságról (AB) és az ügyészségről szóló sarkalatos törvényekről folytatott párbeszéde a már ismert képlet szerint alakult. A Velencei Bizottság ez alkalommal is komoly aggályokat fogalmazott meg a fent említett törvényekkel összefüggésben, kritikái azonban újfent leperegtek a Kormányzatról. A Kormány e törvényekhez kapcsolódóan eddig egyetlen, a Velencei Bizottság által jelzett alkotmányossági probléma orvoslását sem helyezte kilátásba, a kritikákra adott válaszában pedig alkotmányjogi szempontból túlnyomórészt elégtelen vagy védhetetlen érvekkel állt elő. A Kormány válasza helyenként cinikus hangvételű, másutt semmitmondó, számos kritikára pedig egyáltalán nem reagál. A magyar Kormány egyébként a válaszát maga nem tette közzé, az csak a VB weboldalán olvasható, kizárólag angol nyelven.

Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, valamint a Társaság a Szabadságjogokért – a kormánnyal ellentétben – továbbra is szükségesnek tartja, hogy a közvélemény magyar nyelven is megismerje az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőinek a jogállamiság Magyarországot érintő kérdéseiről kialakított álláspontját. A három szervezet ezért lefordította a VB szóban forgó véleményeit, továbbá mindkét sarkalatos törvény kapcsán kommentárral ellátott rövid összefoglalót készített a véleményekről és a Kormány reakciójáról.

Gioco Responsabile in Italia: Strumenti e Consigli per Scommettere Sicuro

Il Gioco Responsabile in Italia è un tema di crescente importanza nel contesto del gioco d’azzardo e delle scommesse online. Con l’aumento della popolarità di queste attività, è fondamentale promuovere pratiche di gioco consapevoli e sicure per proteggere i giocatori vulnerabili e prevenire problemi legati alla dipendenza. In questo articolo, esploreremo gli strumenti e i consigli disponibili per scommettere in modo responsabile, garantendo un’esperienza divertente e controllata.

Scopriremo insieme quali sono le principali linee guida per un gioco responsabile, come riconoscere segnali di dipendenza e dove trovare supporto in caso di necessità. In un mondo sempre più digitale e accessibile, è cruciale comprendere i rischi associati al gioco d’azzardo e adottare comportamenti consapevoli. Preparati a esplorare le migliori pratiche per scommettere in modo sicuro e divertente, proteggendo te stesso e coloro che ami dall’impatto negativo del gioco d’azzardo non controllato.

La Regolamentazione del Gioco d’Azzardo in Italia

Il gioco responsabile è un tema di fondamentale importanza nel panorama delle scommesse sportive in Italia. Per garantire un ambiente di gioco sicuro e consapevole, è essenziale adottare strumenti e seguire consigli utili per scommettere in modo responsabile. Tra le risorse disponibili per i giocatori italiani che desiderano mantenere un approccio sano al gioco d’azzardo, vi è la piattaforma http://scommezoid.com/, che fornisce informazioni e suggerimenti preziosi.

Uno dei principali strumenti per promuovere il gioco responsabile è la fissazione di limiti di deposito e di gioco. Impostare limiti personalizzati in base alle proprie disponibilità economiche e al tempo trascorso a giocare può contribuire a evitare eccessi e a mantenere il controllo sulle proprie scommesse. Sul sito http://scommezoid.com/ è possibile trovare indicazioni dettagliate su come impostare e gestire in modo efficace i propri limiti di gioco.

Altri consigli utili per scommettere in modo sicuro riguardano la conoscenza delle regole dei giochi, la gestione oculata del proprio budget e la consapevolezza dei rischi connessi al gioco d’azzardo. Consultare regolarmente fonti affidabili e approfondire la propria conoscenza sulle dinamiche delle scommesse sportive può contribuire a prevenire comportamenti problematici. Su http://scommezoid.com/ è possibile accedere a guide informative e materiali educativi utili a tal fine.

In conclusione, promuovere il gioco responsabile in Italia è un impegno condiviso che coinvolge sia i giocatori che gli operatori del settore delle scommesse. Attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti disponibili e il rispetto dei principi di gioco responsabile, è possibile godere appieno dell’esperienza di scommessa in un ambiente sicuro e protetto. Per ulteriori informazioni e risorse utili, si consiglia di visitare il sito http://scommezoid.com/.

Strumenti di Controllo e Prevenzione per il Gioco Responsabile

Il gioco responsabile è un tema di fondamentale importanza in Italia, dove il settore del gioco d’azzardo è molto diffuso. Per scommettere in modo sicuro e consapevole, è essenziale conoscere gli strumenti e i consigli disponibili per prevenire eventuali rischi legati al gioco d’azzardo.

Uno dei principali strumenti a disposizione dei giocatori è l’autolimitazione, che consente di stabilire dei limiti di spesa e di tempo da dedicare al gioco. Questo permette di mantenere sotto controllo le proprie abitudini di gioco e di evitare di cadere in comportamenti rischiosi.

È importante anche rivolgersi a servizi di supporto e consulenza in caso di bisogno. In Italia, esistono numerose associazioni e linee telefoniche dedicate al gioco responsabile, che offrono aiuto e sostegno a chiunque ne abbia bisogno.

Infine, è consigliabile informarsi sempre sulle regole e sulle modalità di gioco, nonché sulle possibili conseguenze legate al gioco d’azzardo. Essere informati è il primo passo per scommettere in modo responsabile e consapevole.

Consigli per Scommettere in Modo Sicuro e Consapevole

Il gioco d’azzardo è un’attività diffusa in Italia, ma è fondamentale praticarlo in modo responsabile per evitare problemi legati alla dipendenza. Per scommettere in modo sicuro, è importante conoscere gli strumenti e i consigli disponibili per garantire un’esperienza positiva e controllata.

Uno strumento fondamentale per il gioco responsabile è l’autolimitazione, che consente ai giocatori di impostare dei limiti di spesa e di tempo per evitare eccessi. Inoltre, è consigliabile tenere sotto controllo le proprie emozioni e non farsi trascinare dall’entusiasmo o dalla delusione legati alle scommesse.

Altri consigli utili per scommettere in modo sicuro includono la ricerca e la conoscenza delle regole dei giochi, la scelta di piattaforme di gioco affidabili e autorizzate, nonché il mantenimento di una comunicazione aperta con amici e familiari per ricevere supporto in caso di necessità.

In conclusione, il gioco responsabile in Italia è un obiettivo importante per garantire il divertimento senza rischi e problemi legati alla dipendenza. Utilizzando gli strumenti disponibili e seguendo i consigli appropriati, è possibile godere dell’esperienza del gioco d’azzardo in modo sicuro e controllato.

L’Importanza della Consulenza e del Supporto per i Giocatori a Rischio

Nel contesto del gioco d’azzardo in Italia, il concetto di gioco responsabile sta diventando sempre più rilevante. È fondamentale che i giocatori siano consapevoli dei rischi associati alle scommesse e adottino strategie per scommettere in modo sicuro. Esistono strumenti e consigli utili che possono aiutare a prevenire comportamenti problematici legati al gioco d’azzardo.

Uno strumento chiave per promuovere il gioco responsabile è l’autoesclusione, che consente ai giocatori di limitare il proprio accesso alle scommesse. Inoltre, è importante impostare limiti di deposito e di gioco per evitare di spendere più di quanto ci si possa permettere. La consapevolezza dei propri limiti e il controllo delle proprie abitudini di gioco sono fondamentali per mantenere un approccio sano al gioco d’azzardo.

Ricordarsi di giocare per divertimento e intrattenimento, anziché per cercare guadagni facili, è un altro consiglio importante per scommettere in modo sicuro. Consultare risorse informative e supporti psicologici in caso di necessità può essere un passo significativo verso una pratica di gioco più responsabile. In definitiva, il gioco responsabile è un impegno personale che richiede consapevolezza, autocontrollo e una mentalità equilibrata.

Concludendo, il gioco responsabile in Italia è un’importante pratica che mira a garantire un’esperienza di scommessa sicura e divertente per tutti. Utilizzando gli strumenti e i consigli appropriati, è possibile godersi il mondo del gioco d’azzardo in modo consapevole e responsabile. Ricordate sempre di giocare in modo equilibrato, di impostare limiti di spesa e di tempo, e di chiedere aiuto qualora ne abbiate bisogno. Insieme possiamo creare un ambiente di gioco sano e divertente per tutti.

Az alkotmánybírósági törvény kapcsán a VB többek között a következő kritikákat fogalmazza meg:

  1.  Hiányolja az AB függetlenségét biztosító garanciákat, így a testület és tagjai függetlenségének deklarálását, valamint az alkotmánybírák elmozdíthatatlanságának biztosítékait.
  2. Szót emelt a VB az alkotmánybírák mandátumának alaptörvény-ellenes kiterjesztésével szemben, és emlékeztette a Kormányt arra is, hogy az előzetes normakontroll széles indítványozói köre folytán az AB könnyen az aktuálpolitika játszóterévé válhat.
  3. Kifogásolja azt is, hogy a sokak számára akadályt jelentő kötelező jogi képviseletet az alkotmánybírósági eljárásokban még csak kedvezményes jogi segítségnyújtás sem ellensúlyozza.
  4. A legélesebb bírálat, illetve a legvédhetetlenebb és legőszintétlenebb Kormányzati álláspont az AB hatáskörét tovább korlátozó Átmeneti Rendelkezésekhez kapcsolódik, amelyek még jelentősebb mértékben fosztják meg az AB-t attól, hogy hatékonyan védelmezze az alapjogokat, és ezzel értelmet adjon az alaptörvény létezésének.

Az ügyészséggel kapcsolatos legfontosabb kritikák a következők:

  1. A legsúlyosabb kritikát az Átmeneti Rendelkezésekben szereplő, a legfőbb ügyészt az adott ügyben eljáró bíróság megválasztására feljogosító szabály kapta. A VB egyértelműen fogalmaz: ezt a szabályt hatályon kívül kell helyezni, ha Magyarország összhangban akar maradni az európai elvekkel. A magyar Kormány azonban még ennek a szabálynak a megváltoztatására sem mutat hajlandóságot.
  2. A VB felhívta a figyelmet arra a veszélyre is, hogy az új szabályok alapján a parlament kisebbsége blokkolni tudja az új legfőbb ügyész megválasztását.
  3. Kritizálták azt is, hogy a törvény nem rögzíti, a felettes ügyészek milyen kritériumok alapján vonhatnak el ügyeket az eljáró ügyésztől.
  4. A VB szerint a törvény nem garantálja a magánszféra védelmét sem, amikor túl széles körben engedi meg az ügyésznek, hogy adatszolgáltatásra kötelezzen vagy magánterületre belépjen.

 

A civil szervezetek kommentárja és összefoglalója az alkotmánybírósági törvény kapcsán itt, az ügyészségi törvények kapcsán pedig itt olvasható.

Az alkotmánybírósági törvénnyel kapcsolatos kommentár és összefoglaló angol verziója itt olvasható.

***

A Velencei Bizottság jelentése az alkotmánybírósági törvényről magyarul itt érhető el.

A Velencei Bizottság jelentése az ügyészségi törvényekről magyarul itt érhető el.

 

Megosztom másokkal

Hiteles forrásból szeretnél információhoz jutni?

Ne maradj le a legfontosabb történésekről, értesülj terveinkről. Tartsuk a kapcsolatot, iratkozz fel hírlevelünkre Te is!

Hírlevél feliratkozás

Kövesd a Helsinkit

Napi aktualitásokért és extra tartalmakért kövess minket a Facebookon

Magyar Helsinki Bizottság