Útmutató börtönből való szabadulás utánra

A börtönből való szabadulás nem is olyan egyszerű, mint elsőre elképzeljük. Ha a filmélményeink jutnak eszünkbe, ott gyakran egy igazi, katartikus élményként mutatják be. Fel sem merül, hogy miután az elítélt átlépi a börtön küszöbét egy egész sor teendő vár rá. Most ezeket a feladatokat segítünk átgondolni és megtervezni.

Az első teendők szabadulás után

Ha kedvezménnyel, tehát feltételes szabadságra bocsátással szabadul, akkor az Ön otthonához (lakcíméhez vagy tényleges tartózkodási helyéhez) legközelebbi büntetés-végrehajtási intézetnél dolgozó pártfogó felügyelő fogja a feltételes szabadsága ideje alatt a pártfogó felügyeletet végrehajtani. Az otthonához közeli bv. pártfogó felveszi Önnel a kapcsolatot azon a bv. intézeten keresztül, ahonnan Ön szabadulni fog. A bv. pártfogó értesíti majd Önt arról, hogy hol és mikor kell őt felkeresnie a szabadulása után. (Ezt a következő jogszabály írja elő: a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/B. §)

Ezt követően a személyes iratok beszerzését is el kell indítani. 

 • Érvényes személyazonosító igazolványra például minden hivatalos ügy intézéséhez szüksége lesz. Személyazonosító igazolványt az ország bármely okmányirodájában vagy kormányablakában ingyenesen lehet igényelni.
 • Minden olyan ügy intézéséhez, amihez kell a hivatalos, bejelentett lakcímünk (pl.: segélyek, hitelügyintézés, hivatalos levél átvétele stb.), lakcímigazoló kártya is szükséges. A lakcímigazoló kártyát a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes okmányirodában/Kormányablakban lehet beszerezni.
  Hajléktalan személynek lakóhelyként azt a települést kell bejelentenie, ahol szokásosan megtalálható.
 • TB kártyával, azaz TAJ kártyával is fontos rendelkezni ahhoz, hogy igénybe vehessük az egészségügyi, a szociális és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásokat. Aki nem rendelkezik TAJ számmal, az a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál igényelhet TAJ kártyát.
  A TB kártya kiállításának díja 3000 forint, de méltányossági alapon térítésmentességet lehet kérni az ügyintézőtől, amikor az igénylőlapot töltjük ki.
  Az, hogy rendelkezik valaki TAJ kártyával, még nem jelenti, hogy van élő társadalombiztosítása. Ahhoz, hogy valaki egészségügyi ellátást kapjon, fizetnie kell.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2022-ben 8 400 forint, 2023 január elsejétől már 9600 forint. Ha viszont van bejelentett munkája az embernek, akkor a járulék fizetéséről a munkáltató gondoskodik.
Mindezt a területi Nemzeti Adó- és Vámhivatalban (NAV) lehet elintézni.
Fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés 6 havi hátraléka esetén a TAJ szám érvénytelenné válik, és a tartozás rendezéséig az ellátás csak térítés ellenében vehető igénybe.

 • Ahhoz, hogy valaki bejelentett munkát vállaljon, szüksége van adóigazolványra is. Ezt szintén a területileg illetékes NAV irodában lehet beszerezni. A kártya első kiállítása ingyenes. Ha már volt korábban adóigazolványa valakinek, de elveszett, akkor 3000 forintba kerül. Méltányossági alapon azonban térítésmentességet lehet kérni. Indoklásképp a büntetés-végrehajtási intézetből történő szabadulást és a jövedelem hiányát érdemes felhozni.

Hogyan viselkedjek a családommal?

A családi kapcsolatoknak kulcsfontosságú szerepe van a társadalomba való visszatérés és visszailleszkedés segítésében a börtönből való szabadulás után, ezért érdemes addig is megbecsülni és ápolni azokat. Aki frissen szabadul a börtönből, az kevés információval rendelkezik a külvilágról, ezért nagyban támaszkodik a családi és egyéb kapcsolataira, melyek segíthetnek a talpraállásban. Anyagi és érzelmi támogatást egyaránt jelenthetnek.

Mesék a zárkábólAkinek a börtönben töltött idő alatt meglazulnak a családi kötelékei és kiszabadulva nincs ilyen támogató kapcsolata, az nehezebb helyzetben lesz, nehezebben talál például lakhelyet vagy munkát, és megnő az esélye, hogy visszaesik, újra bűnözni kezd és visszakerül a börtönbe. Ezért különösen fontos, hogy a büntetés-végrehajtás rendszere támogassa a fogvatartottak minőségi kapcsolattartását azok hozzátartozóival a büntetés ideje alatt is.

Hogyan keressek munkát? Beszéljek-e az előéletemről?

Börtönből szabadulást követően célszerű az álláskeresést azzal kezdeni, hogy tisztázza az elképzeléseit és lehetőségeit: milyen képzettséggel, tapasztalatokkal, személyes tulajdonságokkal rendelkezik, mit vár leendő munkahelyétől?

Ha nincs ötlete, milyen munkát vállalhatna, érdemes ellátogatnia a területileg illetékes munkaügyi központba (hivatalos nevén Foglalkoztatási Osztályra), és ott tájékozódni a lehetőségekről, illetve regisztrálnia magát munkakeresőként. Így jogosulttá válhat foglalkoztatást helyettesítő támogatásokra, támogatott képzésekre, illetve közfoglalkoztatásban is részt vehet.

Gyakran jelent hátrányt a büntetett előélet az álláskeresésnél, ezért a szakemberek inkább azt tanácsolják a börtönből szabadult munkakeresőknek, hogy ha nem muszáj, ne beszéljenek a börtönben töltött időszakról. Vannak olyan állások, melyek betöltéséhez erkölcsi bizonyítványt kér a munkáltató. Ilyen esetben a jelentkezőről egyébként is kiderül, ha börtönben ült.

Milyen szervezetekhez lehet fordulni börtönből szabadulás után?

 • Magyar Helsinki Bizottság
  Miben segít? Jogi tanácsadásban elsősorban fogvatartás körülményeivel, bántalmazással összefüggő panaszok esetén.
  Elérhetőség: Levelezési cím: 1074 Budapest Dohány utca 20. II/9.; telefon: 06-1-321-4323, 06-1-321-4327
  honlap: helsinki.hu; e-mail: helsinki@helsinki.hu
 • Váltó-sáv Alapítvány
  Miben segít? Felkészítenek a szabadulásra, segítik, hogy képzéseket, munkát és lakhatást találjon a volt fogvatartott, hogy sikeresen rendezze emberi kapcsolatait.

  Cím: 1086 Budapest, Teleki László tér 8-9/A; telefon: +36 70 424 9760, +36 70 362 7163; honlap: valtosav.hu, e-mail: alapitvany@valtosav.hu
  Kizárólag telefonos vagy e-mailben történő időpont egyeztetés után tudják fogadni a hozzájuk fordulókat.
 • Mécses Szeretetszolgálat
  Miben segít? Levelezős segítő szolgáltatás biztosítása fogvatartottaknak. Elérhetőség: Levelezési cím: 1327 Bp. Pf. 30 Újpest/3. posta; e-mail: mecsesbp@gmail.com
 • Magyar Testvéri Börtöntársaság
  Miben segít? Lelkigondozásban, családgondozásban, lakhely- és munkakeresésben.
  Elérhetőség: 2100 Gödöllő, Pf.268.; telefon: 06-28-416 742, honlap: http://mtb.tessediksamuel.hu; e-mail: bortonmisszio@gmail.com
 • Kék Pont
  Miben segít? Kábítószerrel összefüggő problémákban.
  Elérhetőség: 1095 Budapest, Gát u. 25. I/8; telefon: 06- 1-215-78-33 és 06-70-607-49-69; honlap: kekpont.hu, e-mail: info@kekpont.hu

Felkeressem-e korábbi cellatársaimat börtönből szabadulás után?

Főszabály szerint csak a fogvatartott családtagja lehet a kapcsolattartója, de a bv. intézet engedélyezheti azokkal is a kapcsolattartást, akiket a fogvatartott megjelöl (pl. barátok, kollégák, szomszédok), ha a nevelő is hozzájárul ehhez. Kapcsolattartóként engedélyezhető például az elítélt által megjelölt olyan személy is, akivel a kapcsolattartás fontosságát az elítélt családi, munkahelyi kötődései vagy az elítélt reintegrációja indokolja, és ahhoz a reintegrációs tiszt is hozzájárul.

A kapcsolattartás engedélyezésének megtagadását bűnmegelőzési törekvések, a büntetőeljárás eredményes lefolytatása egyaránt megalapozhatják.

Tales from the prison cell

Börtönből szabadulás után hogyan kaphatok pártfogót?

Feltételes szabadlábra helyezés esetén a bv. bíró elrendelhet pártfogó felügyeletet. Ez függ a bűncselekménytől, a szabadságvesztéses büntetés időtartamától, a börtönben tanusított magatartásától, a szociális és a családi körülményeitől, továbbá attól, hogy első bűntényes vagy visszaeső az illető. 

Ha a bv. bíró elrendeli a pártfogó felügyeletet, az kötelező érvényű. Ezért ha valaki nem jelenik meg rendszeresen a megbeszélt időpontokban a pártfogó felügyelőnél, nem tesz eleget a kötelezettségeinek, indokolt esetben a pártfogó felügyelő akár javasolhatja az ügyészségnek, hogy az illető letöltse az ítéletéből fennmaradó időt.

A pártfogó ellenőrzi, hogy az általa megszabott magatartási szabályokat a pártfogolt betartja-e, rendezett-e az életvitele. A másik fontos feladata, hogy segítse a szabadultat a különböző problémái megoldásában (pl. munkahely-keresés, iskolakeresés stb.), hogy eligazodjon a pártfogói felügyelet alatt álló személy, hová fordulhat szakszerű segítségért.

Ha valakinek az esetében a feltételes szabadlábra helyezés ideje kevesebb, mint egy év, akkor is egy évig lesz pártfogó felügyelője, mert a törvény minimum egy évet ír elő.

Jogosult vagyok-e utógondozásra?

Feltételes szabadlábra helyezés esetén a bv. bíró elrendelheti a kötelező pártfogó felügyeletet. Utógondozásra a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály megyei (fővárosi) hivatalainál kell jelentkezni. A pártfogó ellenőrzi, hogy a pártfogolt betartja-e a rá vonatkozó szabályokat, pl. rendszeresen megjelenik-e a megbeszélt időpontokban. Ha valaki nem tesz eleget a kötelezettségeinek, akkor a pártfogó javasolhatja az ügyészségnek, hogy az illető letöltse a fennmaradó ítéletét.

Hova fordulhatok, ha hátrányos megkülönböztetés ér a múltam miatt?

Ha hátrányos megkülönböztetés éri a büntetett előélete miatt, az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz fordulhat, ami az ombudsman hivatalának egyik elkülönült szervezeti egysége.

Az ombudsman jár el az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását érintő ügyekben. Vizsgálat indítását kezdeményező beadványokat postai és elektronikus úton fogadja az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.


Elérhetőségek:

levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.
telefon: +36 1/475-7100

 

Cikkünk a Váltósáv részletes tájékoztatója alapján készült.

A felhasznált képek a Mesék a zárkából c. filmből származnak

Megosztom másokkal

Hiteles forrásból szeretnél információhoz jutni?

Ne maradj le a legfontosabb történésekről, értesülj terveinkről. Tartsuk a kapcsolatot, iratkozz fel hírlevelünkre Te is!

Hírlevél feliratkozás

Kövesd a Helsinkit

Napi aktualitásokért és extra tartalmakért kövess minket a Facebookon

Magyar Helsinki Bizottság