Az alapjogok és az Európai Unió Alapjogi Chartájának használata az ügyvédi munkában című képzés tanmenete

Az alábbiakban közzétesszük Az alapjogok és az Európai Unió Alapjogi Chartájának használata az ügyvédi munkában című képzés tematikáját, a programot az előadások diasoraival és azt a hasznos linkek gyűjteményét, amit a résztvevőkkel is megosztottunk. Célunk, hogy képzők, oktatók merítsenek ebből a tanmenetből, és így minél több jelenlegi vagy jövőbeli szakember profitálhasson belőle.

A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért három darab egynapos továbbképzést tartott elsősorban ügyvédeknek. A képzéseket az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió Alapjogi Chartájának, mint peres eszköznek széleskörűbb hazai alkalmazásával foglalkozó „CharterWise” című projekt részeként szervezte a két civil szervezet.

A képzéseket 2023. novemberben, 2024. februárban és májusban tartottuk. Egy-egy alkalom volt Budapesten, Debrecenben és Miskolcon. Összesen nyolcvannyolc fő vett részt a rendezvényeken.

Miért kell beszélnünk az alapjogokról? Miért kerül fókuszba az Európai Unió Alapjogi Chartája?

A legkülönbözőbb szakjogági ügyvédi munkák során megjelenhet az alapjogi normaalkalmazás szükségessége, ez azonban gyakran elhanyagolt terület. Az alapjogok és alapjogi dokumentumok alkalmazhatóságának, az alapjogi érvelés alkalmazását lehetővé tevő eljárási utaknak és azok viszonyának ismerete a jogi képviselet hatékonyságához, valamint a jogfejlesztéshez is hozzájárulhat.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája, mint az Európai Unió alapjogi katalógusa, a maga alkalmazási keretei között hatékony jogi eszköz, amely az uniós jog végrehajtását érintő ügyekben erősítheti jelentősen az ügyvédi munkát. Fontos ezért, hogy az ügyvédi hivatásrend képviselői minél szélesebb körben ismerjék az alapjogi dokumentumokat, így az EU Alapjogi Chartáját is, valamint alkalmazzák ezeket elősegítve a saját képviseleti munkájukat és az alapjogok érvényesülését.

Kinek szól a képzés?

A képzés szakterülettől függetlenül szól minden ügyvédnek.

Mi a képzési esemény célja?

A képzés középpontjában az alapjogi normaalkalmazás és az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazhatósága áll. Az elmélet mellett kézzelfogható, gyakorlati tudást is szereznek a résztvevők az alapjogi normaalkalmazásról, az alapjogok érvényesítésének eljárási útjairól és ezek viszonyáról, az EU Alapjogi Chartájának szerepéről a hazai eljárásokban, az előzetes döntéshozatali eljárás indítványozásáról hazai bíróságok előtt, valamint a panasz benyújtásáról az Európai Bizottsághoz.

Előadások és interaktív gyakorlatok segítették a tanulási folyamatot nemzetközileg elismert hazai szakértők vezetésével. A képzéseken az előadók saját szakterületükről hoztak példákat és jogeseteket figyelembe véve a résztvevők szakterületeit is. A jogesetek által szemléltetett elmélet és gyakorlat – az Alapjogi Charta és az EJEE alkalmazási logikájára tekintettel – más szakterületeken is jól alkalmazható. A képzésen lehetőség volt a résztvevők tapasztalatainak megosztására, egyéni esetek megvitatására.

Program, előadások

8:30-9:00 Érkezés, regisztráció

9:00-9:30 Köszöntő, közös keretek meghatározása

9:30-10:30 Az alapjogi normaalkalmazás igénye. Hogyan és miért keressük az alapjogokat ügyeinkben?

10:30-11:00 Kávészünet

11:00-12:00 Eljárási utak összehasonlítása és viszonya. Rendesbíróság, Alkotmánybíróság, Emberi Jogok Európai Bírósága és/vagy Európai Unió Bírósága?

12:00-12:30 Az alapjogok és az Emberi Jogok Európai Egyezményének alkalmazása a mindennapi ügyvédi munkában. Jogesetmegoldó gyakorlat – I.

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-14:45 Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Az EU Alapjogi Chartájával kapcsolatos főbb tudnivalók, az alkalmazhatóság köre, eljárások

14:45-15:15 Kávészünet

15:15-16:30 Az alapjogok, az EU Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok Európai Egyezményének széleskörű alkalmazása a mindennapi ügyvédi munkában. Jogesetmegoldó gyakorlat – II.

16:30-17:00 Zárás, fennmaradó kérdések, további információk, értékelőkérdőív

Hasznos linkek gyűjteménye

A résztvevőkkel a képzés után elektronikusan megosztott linkek, anyagok.

Az Európai Unió finanszírozásával. A képzésen szereplő állítások és vélemények a képzők álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.

Megosztom másokkal

Hiteles forrásból szeretnél információhoz jutni?

Ne maradj le a legfontosabb történésekről, értesülj terveinkről. Tartsuk a kapcsolatot, iratkozz fel hírlevelünkre Te is!

Hírlevél feliratkozás

Kövesd a Helsinkit

Napi aktualitásokért és extra tartalmakért kövess minket a Facebookon

Magyar Helsinki Bizottság