Menekültügyi eljárás Magyarországon

Ez a tájékoztató arról tartalmaz információkat, hogy hogyan lehet menedéket (menekült státuszt) kérni Magyarországon. Az itt bemutatott szabályok 2023. december 31-ig vannak érvényben.

Translation is available for this content

Switch to English
Utolsó frissítés: 2023. február 16.

 

Ha Ön az ukrajnai háború elől menekült, akkor Önre más szabályok vonatkoznak, így ez a tájékoztató nem Önnek szól. Ebben az esetben kérjük, nézze meg honlapunkat: https://helsinki.hu/ukr/, ahol az Ukrajnából menekülőkre vonatkozó szabályokról talál információkat.

 

Ki kérhet menedéket?

Menedéket kérni azt jelenti, hogy valaki a származási országától eltérő ország védelmére szorul. Erre azért lehet szükség, mert a származási ország nem tudja megvédeni őt az üldözéstől, kínzástól vagy az emberi jogok súlyos megsértésétől.

Ha bizonyos feltételek teljesülnek, a menekültügyi eljárás eredményeként kétféle védelem egyikében  részesülhet.  Amikor menedékkérelmet nyújt be, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megvizsgálja, hogy a két státusz közül jogosult-e valamelyikre, majd határozatot hoz.

 • Akkor kérhet menedéket és kaphat menekült státuszt, ha megalapozottan tart attól, hogy a származási országában faji, vallási, nemzeti hovatartozása, politikai véleménye vagy valamely meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt üldözésnek lenne kitéve.

Az üldözés általában az emberi jogok súlyos megsértését jelenti a fent említett okok bármelyike miatt. Ilyen jogsértés lehet például a kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, rabszolgaság, fizikai vagy szexuális erőszak vagy a nagyon súlyos diszkrimináció.

A megalapozott félelem azt jelenti, hogy a menekültügyi hatóságnak valószínűsíteni (tehát nem kétséget kizáróan bizonyítani) tudja, hogy hazatérése esetén üldözés áldozatává válna. Ennek alátámasztásául szolgálhatnak például a menekültügyi meghallgatáson tett nyilatkozatai vagy bármilyen más, megfelelő bizonyíték.

A meghatározott társadalmi csoport kategóriájába tartozhat, ha például azért tapasztalt megkülönböztetést, mert nő, illetve nemi identitása vagy szexuális irányultsága (például azért, mert férfi, és más férfiakhoz vonzódik), vagy más olyan különleges tulajdonsága miatt, amelyet nem lehet megváltoztatni (vagy nem akarja elrejteni).

 • Ön menedéket kérhet, és az eljárás eredményeként oltalmazotti státuszban részesülhet, ha fennáll a valós veszélye, hogy a származási országban az alábbi sérelmek valamelyikét kellene elszenvednie: halálbüntetés, kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés; fegyveres konfliktus keretében alkalmazott (például háborúban) megkülönböztetés nélküli erőszak, ami komolyan fenyegeti az ön testi épségét vagy életét (de NEM a faji, vallási, nemzetiségi, politikai véleménye vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt).

Ha a fenti leírás alapján úgy gondolja, hogy menekültnek vagy oltalmazottnak minősülhet, menedéket kérhet.

Hogyan lehet menedéket kérni Magyarországon?

Kérhetek menedéket, ha Magyarországon vagyok?

Magyarország területén kérhet menedéket, de kizárólag abban az esetben, ha Ön:

 • oltalmazott, vagy
 • menekült vagy oltalmazott kiskorú (18 év alatti) gyermeke, vagy
 • kiskorú menekült vagy oltalmazott szülője vagy törvényes képviselője, vagy
 • menekült vagy oltalmazott házastársa (férje vagy felesége), ha már a Magyarországra érkezés előtt házasok voltak, vagy
 • ha Ön jogszerűen, azaz érvényes úti okmánnyal és a szükséges papírokkal, például vízummal jött Magyarországra és most személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés (pl. őrizet, bűnügyi felügyelet, letartóztatás), intézkedés (pl. elővezetés, előállítás) vagy büntetés (szabadságvesztés, elzárás) alatt áll. Például Ön személyi szabadságot korlátozó intézkedés alatt áll, ha bűncselekmény elkövetése miatt börtönben vagy kiutasítás miatt idegenrendészeti őrizetben van.

Ha jogszerűen tartózkodik Magyarországon, de nem tartozik a fenti kategóriákba, akkor is kérhet menedéket Magyarországon, mivel a magyar bírósági döntések szerint erre van lehetőség. Ebben az esetben szükséges bizonyos jogi eljárásokat lefolytatni, ezért azt tanácsoljuk, hogy a jogi segítségnyújtás és képviselet érdekében forduljon a Magyar Helsinki Bizottsághoz (email: helsinki@helsinki.hu, telefonszám: + 36 1 321 4323).

Minden más esetben (pl. ha nem jogszerű a magyarországi tartózkodása) nem kérhet menedéket Magyarország területén (például abban az esetben sem, ha magyarországi tartózkodási engedélye lejárt, de fél visszatérni a származási országába). Ha Ön nem tartozik a fenti személyi körbe, de szeretne Magyarországon menedéket kérni, kérjük, tekintse meg a tájékoztató 2. pontját.

Hogyan tudok menedéket kérni?

 A menedékkérelmet személyesen, szóban vagy írásban, nyitvatartási időben kell benyújtani a menekültügyi hatóság ügyfélszolgálatán.

A menekültügyi hatóság neve: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Menekültügyi Igazgatóság, Menedékjogi Osztály, címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60., a honlap elérhető itt.

Kérhetek menedéket Magyarországtól, ha NEM vagyok Magyarországon?

Igen, kérhet. Előbb azonban egy dokumentum benyújtásával kezdeményeznie kell egy eljárást a szerbiai vagy ukrajnai magyar nagykövetségen. Az eljárás ingyenes, nem kell díjat fizetni érte. Amennyiben ez az eljárás sikeres, a nagykövetség engedélyezi, hogy Magyarországra utazzon. Az országba érkezés után rögtön menedéket kell kérnie Magyarországtól.  Az eljárás  egyes lépéseit itt találja:

 1. Vegye fel a kapcsolatot azzal a magyar nagykövetséggel (akár Ukrajnában, Kijevben, akár Szerbiában, Belgrádban), ahol megindíthatja az eljárást, és kérjen időpontot a „szándéknyilatkozat” nevű dokumentum benyújtására.A kijevi nagykövetség elérhetőségét itt találja: https://kijev.mfa.gov.hu/page/konzuli-uegyfelszolgalat, a belgrádi nagykövetségét pedig itt: https://belgrad.mfa.gov.hu/page/elerhetosegek ).

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy több hónapba is beletelhet, mire a nagykövetség időpontot ad Önnek. Az időpont kérelmében jelezze, ha családjával együtt szeretné benyújtani a szándéknyilatkozatot.

 2. Miután a nagykövetségen időpontot kapott, ki kell töltenie egy dokumentumot (az úgynevezett „szándéknyilatkozatot”).A szándéknyilatkozat formanyomtatvány a menekültügyi hatóság honlapján érhető el: http://oif.gov.hu.

  Ebben a dokumentumban el kell magyaráznia, hogy miért szeretne Magyarországra jönni és menekültként itt élni. Röviden azt is ki kell fejteni, hogy milyen okok miatt hagyta el a származási országát.

  Ha rendelkezik olyan bizonyítékokkal (pl. képek, levelek, e-mailek stb.), amelyek alátámasztják a történetét, akkor azokat nyomtassa ki, és csatolja a szándéknyilatkozat formanyomtatványhoz.

  Akkor is elég egy szándéknyilatkozatot kitölteni, ha családja van (pl. férj, feleség, gyermekek) és mindannyian szeretnének menedéket kérni. Ebben az esetben a nyomtatványnak a “családtagok számára” fenntartott részét is ki kell tölteni.

  Ha a dokumentum elkészült, ne írja alá, mert ezt csak később, a nagykövetségen kell majd megtennie.

 3. Ezután a kapott időpontban menjen el a nagykövetségre 

  Amennyiben a családtagokkal együtt szeretne menedéket kérni, nekik is önnel kell tartaniuk a nagykövetségre.A nagykövetségen jelezze, hogy a szándéknyilatkozat benyújtása miatt érkezett, és van előre egyeztetett időpontja. A követségen fényképet készítenek Önről, valamint meg kell adnia az elérhetőségeit is.

  Be kell mutatnia a személyazonosító okmányait (pl. útlevél, személyi igazolvány) és egyéb szükséges dokumentumokat is (pl. születési anyakönyvi kivonat, gyermekei születési anyakönyvi kivonata). Ha nincsenek ilyen iratai, be kell mutatnia bármely más, a személyazonosságát igazoló okmányt. Ezeket az okmányokat a nagykövetségen lefénymásolják.

  A kitöltött szándéknyilatkozatot a követségi tisztviselő előtt kell aláírnia, aki ezt követően átveszi a nyilatkozatot. A nagykövetségen nem biztosítanak tolmácsot, ezért kérjen segítséget civil szervezetektől, helyiektől, illetve barátoktól, akik a tolmácsolásban tudnak segíteni.

  A nagykövetség ezután elküldi a szándéknyilatkozatát és a többi lefénymásolt dokumentumot Magyarországra a menekültügyi hatóságnak.

 4. Ha a menekültügyi hatóság úgy dönt, hogy meghallgatja Önt, a nagykövetség az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén (pl. telefonon) felveszi Önnel a kapcsolatot.
 5. Ezután ismét el kell mennie a nagykövetségre egy meghallgatásra, amelyet online vagy telefonon tartanak. A meghallgatást a nagykövetség és a menekültügyi hatóság szervezi; ha szükséges, tolmácsot is biztosítanak Önnek.
 6. A menekültügyi hatóság ezután ellenőrzi a kitöltött szándéknyilatkozatot. A nagykövetség tájékoztatja, ha a menekültügyi hatóság engedélyezte a magyarországi beutazását.
 7. Ha pozitív választ kapott, és beutazhat Magyarországra, viszont nem rendelkezik az utazáshoz szükséges dokumentumokkal, a nagykövetség speciális úti okmányt állít ki Önnek.Amikor az úti okmány elkészül, a nagykövetség értesíti Önt. Az értesítéstől számított 15 nap áll rendelkezésére, hogy átvegye az okmányt.

  Ez a különleges okmány 30 napig érvényes, és csak egyszer használható fel magyarországi beutazásra.

 8. Amennyiben negatív választ kap, a szándéknyilatkozatát elutasítják, és nem kap engedélyt arra, hogy Magyarországra jöjjön, a döntés ellen fellebbezhet.Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fellebbezésre nyitva álló határidő az elutasítás kézhezvételétől számított 30 nap.

  Kérjük, hogy jogi segítségért forduljon hozzánk (Magyar Helsinki Bizottság, email:helsinki@helsinki.hu, telefonszám: + 36 1 321 4323).

 9. Amennyiben engedélyt kapott, hogy Magyarországra utazzon, az országba való belépést követően közölnie kell a határőrökkel, hogy menedéket szeretne kérni. Ezt követően a  határőrök 24 órán belül elviszik a menekültügyi hatósághoz.
 10. A menekültügyi hatóság előtt ismét ki kell jelentenie, hogy menedéket kér.  A menekültügyi hatóság ezután a menekültügyi eljárás általános szabályai szerint dönt az Ön ügyében.Az, hogy a magyar hatóságok megengedték, hogy beutazzon Magyarországra, nem jelenti automatikusan azt, hogy Ön menekültstátuszt vagy oltalmazott státuszt kap Magyarországon. A menekültügyi hatóság az eljárás végén különböző döntéseket hozhat: elismerheti Önt menekültként vagy oltalmazottként (ami a menekültstátuszhoz hasonló státusz), vagy elutasíthatják menedékkérelmét.

  Amennyiben úgy gondolja, hogy a menekültügyi hatóság rosszul döntött az ügyében, bírósághoz fordulhat, és fellebbezhet a döntés ellen. A hatóságokkal azonban minden esetben együtt kell működnie.

 11. Ha a Magyarországra való belépést követően benyújtotta a menedékkérelmét a menekültügyi hatóságnál, és nincs lehetősége magánszálláson lakni, a hatóság a vámosszabadi (Győr melletti kisváros) befogadóközpontban helyezi el.  Felhívjuk figyelmét, hogy a törvény arra is feljogosítja a menekültügyi hatóságot, hogy maximum 4 hétig zárt helyen helyezze el Önt, de erre eddig a gyakorlatban nem került sor.

 

Amennyiben további kérdései vannak a menekültügyi eljárás szabályaival kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk további segítségért (Magyar Helsinki Bizottság, email: helsinki@helsinki.hu, telefonszám: + 36 1 321 4323).

 

Vonatkozó jogszabályok:

16/2020. (VI.17.) BM rendelet a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatos eljárásról

 1. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
 2. évi LXXX. törvény a menedékjogról

301/2007. (IX. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 

Egyéb információk:

A menekültügyi hatóság által írt, a menekültügyi eljárással kapcsolatos tájékoztató
Letölthető anyagok


Megosztom másokkal

Hiteles forrásból szeretnél információhoz jutni?

Ne maradj le a legfontosabb történésekről, értesülj terveinkről. Tartsuk a kapcsolatot, iratkozz fel hírlevelünkre Te is!

Hírlevél feliratkozás

Kövesd a Helsinkit

Napi aktualitásokért és extra tartalmakért kövess minket a Facebookon

Magyar Helsinki Bizottság